Премини към съдържанието
Ремонт на покриви | Ремонт на покриви цени | Хидроизолация на покриви

Правила на форума

I. С регистрацията си на форума на BG iPhone потребителят декларира, че е съгласен със следните установени правила:

1.1. Да си избере потребителско име, аватар и подпис, които да не целят обида/критика/подобие/реклама на друг участник или на фирма/форум/сайт/(друго), също така да не съдържат политически, расистки, сексистки или порнографски детайли, сцени на насилие, както и образи на обществено познати личности (по последното се допускат изключения, ако никой администратор/модератор или участник на BG iPhone форум няма възражения).

1.2. Да не поставя подпис (Signature), който надвишава два реда при разделителна способност 1024х768 пиксела, изписан е с по-голям от нормалния за форума размер шрифт и/или съдържа повече от 255 символа. Подписът може да съдържа информация в текстова форма, без графични елементи. Подписи, неотговарящи на тези изисквания, ще бъдат редактирани или отстранявани. Подписът не може да съдържа обява за покупко-продажба или линк, водещ към такава. Подписът не може да съдържа линк към сайт с цел реклама.

1.3. Да не регистрира повече от едно потребителско име във форума на BG iPhone. Последното ще се счита за опит за заблуждаване/измама на други потребители на форума. Потребителските имена на същия участник ще бъдат деактивирани. Допуска се временно регистриране на второ потребителско име в случаите на загуба на парола или други данни по регистрацията на основното такова, като това става с изричното знание на модераторите и/или администраторите.

1.4. Да уважава другите потребители на форума. Всякакви обидни думи и преки характеристики/заплахи ще се считат за грубо нарушение, като резултат мнението ще бъде редактирано или отстранено от темата. Потребителските имена на особено напористи с обиди/заплахи участници ще бъдат деактивирани. Нецензурните думи ще бъдат замествани със символа "*" или мненията ще бъдат изтривани.

1.5. Да пише на кирилица. Форумът на BG iPhone е български и официалният език и писменост на него са българските. Явни демонстрации на нежелание да се улеснява комуникацията във форума ще се смятат за “неуважение към останалите участници”. Мнения на участници, които отказват да пишат на кирилица, ще бъдат отстранявани, а при повторно нарушение регистрацията на потребителите деактивирани. Ако желаете да публикувате информация от друг сайт, която е на език различен от български, то информацията трябва да бъде преведена на български. В противен случай мнението ще бъде изтрито без предупреждение.

1.5a. Неграмотното писане във форума ви носи 1 наказателна точка. Никой няма да се заяжда за някоя изпусната запетая, но се старайте мнението да е написано според правилата на българския език. След като търсите помощ или задавате въпрос, то трябва да имате уважение към хората, кото ще четат творчеството ви. Писането само с малки букви, непоставянето на интервал след точка или запетая, използването на цифри вместо букви, писането със съкращения като в чат (например "здр","мн", "нз") и всякакви други груби правописни грешки, ще се смятат за нарушение.

1.6. Да не оставя мнения, изписани изцяло с главни букви, с по-голям размер шрифт от стандартния за форума или в bold, което според "нетикета" ще се счита за "викане", също такива в изцяло различен цвят текст от стандартния за форума. Такива мнения ще бъдат редактирани или отстранявани в случаите на системно нарушение. Допуска се смислов акцент на определени части от мнения под формата на думи с главни букви, по-голям размер, различен цвят или bold шрифт.

1.7. Да не поставя в мнение/подпис линк, чието описание не отговаря на съдържанието на отварящата се страница и/или е използвана препратка с цел да се заблуди отварящия линка, съдържащ търговска реклама, водещ към нелегален софтуер и/или кодове за същия, порнография или сцени на насилие. Мнения/подписи, съдържащи такива линкове, ще бъдат редактирани или отстранявани.

1.8. Да формулира заглавията на темите по начин, който дава да се разбере възможно най-пълно, недвусмислено и кратко за какво ще се отнася дискусията. В противен случай темата ще бъде преименувана. При особено неясно формулирани заглавие и съдържание на първото мнение, както и при заглавие, отнасящо се до конкретен участник, темата ще бъде затваряна или отстранявана. Личните дискусии във форума се правят само с Лични Съобщения.

1.9. Да се придържа възможно най-близо до поставените въпроси по време на дискусията в темите. При особено големи отклонения на мненията от първоначалния замисъл на темата, последната може да бъде разделена на две или повече части. Темата ще бъде затваряна след установено залагане на конфликт в нея и повишаване на напрежението. Отворена нова тема със същото съдържание ще бъде отстранявана. Цитиране на пост непосредствено над вашия е ненужно и се счита за СПАМ.

1.10. Да се старае да не създава нови теми без да е проверил с помощта на функцията Търсене на форума дали вече не съществуват такива. Актуални отминали теми е желателно да се “съживяват”, а не да се “дублират”. Често повтарящи се теми с едни и същи въпроси ще бъдат затваряни с оставяне на линк към последната такава тема. Мнения, "съживяващи" теми без актуалност, ще бъдат отстранявани.

1.11. Да не създава една и съща тема в повече от един раздел на форума, а само в най-близко свързания с тематиката на бъдещата тема. Създадена тема в неподходящ раздел ще бъде премествана. Създадена тема в няколко раздела ще бъде отстранявана от неподходящите такива. Създадени теми с близко съдържание в един раздел ще бъдат обединявани под общото заглавие на най-късно създадената.

1.12. Да не създава теми и мнения с призиви против действащото в страната законодателство, с подбуди към убийство, нараняване и или други престъпления спрямо хора, животни и собственост, лично или обществено опасни действия, с расистки или дискриминационен характер, с остър политически характер (призиви на действащи партии и групировки), съдържащи реклама, информация за нелегален софтуер и/или кодове за същия, порнография или сцени на насилие. Теми и мнения с такъв замисъл ще бъдат отстранявани от форума, а авторите им ще бъдат санкционирани.

1.13. Да не променя съдържанието на мнение или тема, съдържащи редакция от модератор или администратор, както и ако има отговор след него. Такива действия ще се считат за грубо незачитане на Правилата на форума и никът на съответния участник ще бъде деактивиран. Ако действията на модератор и потребител се случат едновременни, тогава окончателният вид на мнението ще бъде уточнен чрез Лично Съобщение.

1.14. Да не излага на показ лична информация на друг участник или на фирма/форум/сайт/(друго) без изричното негово/тяхно съгласие. Такива действия ще се считат за грубо незачитане на правото на лична конфиденциалност и потребителското име на съответния участник ще бъде деактивирано, а темите/мненията ще бъдат отстранени.

1.15. Често повтарящи се мнения с еднакво съдържание, безпочвени и неаргументирани мнения при спор(целящи единствено нагнетяване на напрежение или омраза), мнения със съдържание далеч от темата или теми със съдържание далеч от раздела, в който са създадени, ще бъдат определяни като СПАМ. Такива мнения/теми ще бъдат отстранявани, а авторът им ще бъде предупреждаван официално. При доказано наличие на умишлени действия, потребителското име на съответния участник ще бъде деактивирано.

1.16. Обяви за покупко-продажби се пускат само в определения за това раздел на форума. Мнения в другите раздели на форума, съдържащи обяви за покупко-продажби или линкове, водещи към такива, ще бъдат отстранявани.

1.17. Мненията в BG iPhone форума се оставят доброволно, безвъзмездно и с цел взаимопомощ. Авторите им не могат да изискват компенсация за публикувани текстове под никаква форма. Мненията могат да бъдат редактирани от авторите им съгласно условията в т.1.13 и т.2.4 от настоящите Правила на форума. Автор на мнения не може да изисква отстраняването им от форума в случай на решение да не участва повече в BG iPhone форума. Всички мнения в BG iPhone форума могат свободно да се копират и възпроизвеждат без комерсиална цел (при условие че е цитиран източникът на мнението).

BGiPhone.com не носи отговорност за достоверността на информацията която публикува всеки един потребител на форума.

1.18. Форума Ви е предоставен за лична информация. Ние не твърдим и не гарантираме, че информацията на този Форум е вярна, пълна, актуална. Материалите, публикувани във Форума, не може да бъдат копирани, преиздавани, репродуцирани, рекламирани, предавани по никакъв начин, освен за лично ползване. Всякаква друга употреба включително и името което е запазена марка изисква Нашето изрично писмено разрешение.

II. Други условия, препоръки и важна информация:

2.1. За писане във форума на BG iPhone регистрацията е задължителна. Валидни са потребителски имена на кирилица и латиница с минимум 3 и максимум 20 символа дължина. Регистрацията изисква наличие на валиден e-mail адрес. Не се допуска регистриране на двама или повече участници с един e-mail адрес, както и писането на двама или повече участници от едно потребителско име.

2.2. Регистрирани потребителски имена и въведени пароли изтичат като валидност във времето, ако форумът не е посещаван >12 месеца. За активните потребители необходимата регистрация е еднократна, с изключение на случаите на подмяна на софтуера на форума, когато новият не позволява импортиране на съществуващи акаунти. За съответните случаи потребителите ще бъдат уведомявани предварително.

2.3. На всеки един изряден участник във форума (чието участие не противоречи на правилата на форума или на законите в страната) се гарантира правото на достъп до BG iPhone форума, правото на мнение, защита на личното достойнство и осигуряване на конфиденциалност. IP адресите на участниците се записват в log на форума, но не се показват публично.

2.4. Мненията на форума могат да бъдат редактирани от авторите им чрез бутон "Промени". До 2 минути след оставяне на мнение редакциите не се отразяват. След изтичането на 2 минути редакциите се отразяват под формата на текст "Последна редакция от..." + дата и час на редакцията в края на редактираното мнение. Не се допуска пускане на последователни мнения от един и същи участник.

2.5. Всеки участник може да си постави собствен аватар, отговарящ на изискванията в точка 1.1 от Правилата на форума. Аватарите трябва да са с максимален размер 100х100 пиксела и големината на файла не трябва да надвишава 64KB. Аватарът може да е анимиран. Не се препоръчва "кражба" на аватари от други участници на форума на BG iPhone.

2.6. Обсъждане на работата на администратори/модератори е забранено. Теми с подобно съдържание ще бъдат отстранявани от форума, а нарушителите ще бъдат наказвани. Предложения по оптимизация работата на форума се правят само на определеното за целта място, раздел "BG iPhone Форум" -> "Предложения".

2.7. Графични елементи в мненията с размер над 640х480 пиксела ще бъдат конвертирани в линкове за удобство при преглеждане на съответната тема. Файловият размер на графичните елементи в мненията (ако не са директен линк към картинка, намираща се на отдалечен сървър) не трябва да надвишава 100KB.

2.8. Дълги текстове в мнения, резултат на Copy/Paste от Internet, е желателно да бъдат конвертирани в линкове за удобство при преглеждане на съответната тема. Същото е валидно и при закачане към мненията на файлове, достъпни за download по интернет. Максималният размер на прикачен към мнение файл е 256KB.

2.9. Форумът е отворен 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Дните и часовете за профилактика, обновяване/смяна на софтуера на форума или архивиране на базата данни, свързани с необходимост от спиране на форума, ще бъдат обявявани предварително на видимо за всички участници място.

2.10. Времето за обновяване на информационната лента "Кой е на линия" е 60 секунди. Минималното време между две мнения на един и същи участник е 15 секунди. В мненията и подписите (по подразбиране) HTML език е забранен, vB Code е разрешен и потребителите могат да поставят смайлита (Smilies).

 

Ремонт на покриви | Ремонт на покриви цени | Хидроизолация на покриви

×
×
  • Добави ново...