Премини към съдържанието

Всички налични оригинални фирмуери за iPod Touch


Recommended Posts

1.1: iPod1,1_1.1_3A101a_Restore.ipsw
1.1.1: iPod1,1_1.1.1_3A110a_Restore.ipsw
1.1.2: iPod1,1_1.1.2_3B48b_Restore.ipsw
1.1.3: iPod1,1_1.1.3_4A93_Restore.ipsw
1.1.4: iPod1,1_1.1.4_4A102_Restore.ipsw
1.1.5: iPod1,1_1.1.5_4B1_Restore.ipsw
2.0.0: iPod1,1_2.0_5A347_Restore.ipsw (Must purchase through iTunes)
2.0.1: iPod1,1_2.0.1_5B108_Restore.ipsw
2.2.0 (1G): iPod1,1_2.2_5G77_Restore.ipsw
2.2.0 (2G): iPod2,1_2.2_5G77a_Restore.ipsw
2.2.1 (2G): iPod2,1_2.2.1_5H11a_Restore.ipsw
3.1.2 (3G): iPod3,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
3.1.3 (3G): iPod3,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
4.0.0 (2G): iPod2,1_4.0_8A293_Restore.ipsw
4.0.0 (3G): iPod3,1_4.0_8A293_Restore.ipsw
4.0.2 (2G): iPod2,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
4.0.2 (3G): iPod3,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
4.1.0 (2G): iPod2,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
4.1.0 (3G): iPod3,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
4.1.0 (4G): iPod4,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
4.2.1 (2G): iPod2,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
4.2.1 (3G): iPod3,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
4.2.1 (4G): iPod4,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
4.3.0 (3G): iPod3,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
4.3.0 (4G): iPod4,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
4.3.1 (3G): iPod3,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
4.3.1 (4G): iPod4,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
4.3.2 (3G): iPod3,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
4.3.2 (4G): iPod4,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
4.3.3 (3G): iPod3,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
4.3.3 (4G): iPod4,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
4.3.4 (3G): iPod3,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
4.3.4 (4G): iPod4,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
4.3.5 (3G): iPod3,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
4.3.5 (4G): iPod4,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
5.0 (3G): iPod3,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0 (4G): iPod4,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0.1 (3G): iPod3,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.0.1 (4G): iPod4,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.1.0 (3G): iPod3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (4G): iPod4,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.1 (3G): iPod3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (4G): iPod4,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
6.0.0 (4G): iPod4,1_6.0_10A403_Restore.ipsw 
6.0.0 (5G): iPod5,1_6.0_10A406_Restore.ipsw
6.0.1 (4G): iPod4,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw 
6.0.1 (5G): iPod5,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.1.0 (4G): iPod4,1_6.1_10B144_Restore.ipsw 
6.1.0 (5G): iPod5,1_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.2 (4G): iPod4,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (5G): iPod5,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.3 (4G): iPod4,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (5G): iPod5,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
7.0.0 (5G): iPod5,1_7.0_11A465_Restore.ipsw 
7.0.2 (5G): iPod5,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.3 (5G): iPod5,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
6.1.5 (4G): iPod4,1_6.1.5_10B400_Restore.ipsw
7.0.4 (5G): iPod5,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
6.1.6 (4G): iPod4,1_6.1.6_10B500_Restore.ipsw
7.0.6 (5G): iPod5,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.1.0 (5G): iPod5,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.1 (5G): iPod5,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.2 (5G): iPod5,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
8.0.0 (5G): iPod5,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.1 (5G): iPod5,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.2 (5G): iPod5,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.1.0 (5G): iPod5,1_8.1_12B411_Restore.ipsw
8.1.1 (5G): iPod5,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.2 (5G): iPod5,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.3 (5G): iPod5,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.2.0 (5G): iPod5,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.3.0 (5G): iPod5,1_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.4.0 (5G): iPod5,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (6G): iPod7,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.1 (5G): iPod5,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (6G): iPod7,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
9.0 (5G): iPod5,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (6G): iPod7,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0.1 (5G): iPod5,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (6G): iPod7,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.2 (5G): iPod5,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (6G): iPod7,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.1.0 (5G): iPod5,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (6G): iPod7,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.2.0 (5G): iPod5,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2.0 (6G): iPod7,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2.1 (5G): iPod5,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (6G): iPod7,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.3 (5G): iPod5,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (6G): iPod7,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3.1 (5G): iPod5,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (6G): iPod7,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.2 (5G): iPod5,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (6G): iPod7,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.3 (5G): iPod5,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (6G): iPod7,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.4 (5G): iPod5,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (6G): iPod7,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.5 (5G): iPod5,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (6G): iPod7,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
10.0.1 (6G): iPodtouch_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.2 (6G): iPodtouch_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.1.0 (6G): iPodtouch_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.1 (6G): iPodtouch_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (6G): iPodtouch_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.2 (6G): iPodtouch_10.2_14C92_Restore.ipsw 
10.2.1 (6G): iPodtouch_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.3 (6G): iPodtouch_10.3_14E277_Restore.ipsw
10.3.1 (6G): iPodtouch_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.2 (6G): iPodtouch_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.3 (6G): iPodtouch_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
11.0.0 (6G): iPodtouch_11.0_15A372_Restore.ipsw
11.0.1 (6G): iPodtouch_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.2 (6G): iPodtouch_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.3 (6G): iPodtouch_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.1 (6G): iPodtouch_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1.1 (6G): iPodtouch_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.2 (6G): iPodtouch_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.2 (6G): iPodtouch_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2.1 (6G): iPodtouch_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.2 (6G): iPodtouch_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.5 (6G): iPodtouch_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.6 (6G): iPodtouch_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.3.0 (6G): iPodtouch_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.1 (6G): iPodtouch_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.4 (6G): iPodtouch_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4.1 (6G): iPodtouch_11.4.1_15G77_Restore.ipsw

  • Харесвам 8
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Гост
Тази тема е заключена за нови отговори.
  • Разглеждащи в момента   0 потребители

    • Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.
×
×
  • Добави ново...